Skip to Content

Automotive onderwijs in bedrijf (2010)

Projectdoelen:
ontwikkelen van automotive onderwijsprojecten, waarmee concrete bedrijfsproblemen worden opgelost.

Project outline:
In opdracht van AIM Advies worden div. deelprojecten gerealiseerd w.o. ontwikkeling van projectplan en onderwijsmaterialen en begeleiden van de subsidie-aanvraag.
 
Kengetallen projectomvang:
Omzet: € 500.000,- (subsidie € 250.000,-).
Belangrijkste betrokken organisaties: ROC ter AA, TNO, High Tech Automotive Campus, Nonox, Aweflex.